Lezingen

Lezingen en video's


Door de jaren zijn nogal wat lezingen opgenomen.

Veelal staan die lezingen op andere sites: de link brengt u daarnaartoe - wordt nog aan gewerkt.

Daarnaast worden hele series over Bijbelboeken en over christelijke feesten opgenomen en op Youtube geplaatst.

LINKS NAAR LEZINGEN

 1. Maart 2020 heb ik mijn youtube kanaal geopend met een drietal video's over het Bijbelboek Esther. Hiernaast vindt u de eerste, klik op Esther voor de playlist.
 2. In 2020 heb ik een serie over de christelijke feesten opgenomen. Deze serie is in 2021 vernieuwd en een nieuwe versie wordt in 2022 gemaakt. Hiernaast de eerste van die serie: over Goede Vrijdag.
 3. Vanaf april 2020 is een serie over het Bijbelboek Daniel opgenomen. Hiernaast de eerste van de serie (klik op Daniel voor de playlist).
 4. In mei 2020 ben ik begonnen met een Engelstalig kanaal om op die manier o.a. de christenen in India te dienen - voorzover ze Engels spreken: Kees shares the Word. Zie de p[aylists voor de Bijbelboeken Daniel, Revelation en Genesis en voor Christian Feasts. Op dit moment wordt gewerkt aan een serie over Fellowship in God's family: een bewerking van mijn bijdrage aan een conferentie (over het gezinsleven) in India (waar we alleen digitaal bij konden zijn). Het zijn lezingen 1 Johannes.
 5. Er wordt gewerkt aan het vertalen van Engelstalige video's in het Telugu: de taal die in enkele staten in India gesproken wordt. Hier ben ik samen met Gerard Hoddenbagh al driemaal geweest.
 6. Een complete serie over het Bijbelboek Openbaring - zie playlist Openbaring. Er is ook een commentaar van mijn hand. Zie ook NT>Openbaring.
 7. In de afgelopen jaren zijn er heel wat lezingen gehouden, o.a. over de Schepping. Voor die laatste klik op: Hij spreekt door de Schepping (eerste lezing van de link).
 8. Een serie van vier lezingen werd in mei 2021 Dokkum gehouden. Samen met andere lezingen en artikelen over de schepping zijn te vinden op mijn eigen pagina op de website van het Logos-instituut. De vierde staat hiernaast in miniatuur.
 9. Dit onderwerp houdt mij bezig. Op Youtube staat een serie over het boek Genesis, waarbij ik ook inga om enkele wetenschappelijke vragen. Deze serie gaat over Genesis 1-11. Belangrijke onderwerpen zijn: de Schepping, Huwelijk, de Zondeval, de Zondvloed en de Toren van Babel. Hiernaast staat nummer vier van deze serie. Zie verder de playlist Genesis
 10. Over de brieven van Johannes staat een serie onder de titel 'Gemeenschap in Gods gezin'. Het is de nederlandse versie van mijn bijdrage aan een conferentie in India over het gezinsleven en de opvoeding van kinderen.
 11. Een nieuwe serie over 'Het leven van Abraham' is begonnen.